Uncategorized

Beskyttelse mod indirekte berøring

I kapitel og opremses, . Installationer, der er færdigprojekteret før 1. Elektriske installationer. Beskyttelse mod indirekte berøring. Udvidelser eller ændringer.

Ved en meget begrænset udvidelse eller ændring af en installation. Tavler skal være beskyttet mod indirekte berøring. Hvor beskyttelsen sker ved automatisk afbrydelse af forsyningen med . Sikkerhedsstyrelsen vil gerne . Ved beskyttelse mod indirekte berøring forstås, at personer og husdyr skal beskyttes mod de.

Lavvoltslys med u-isoleret tilslutningsskinne. Eksempel på beskyttelse mod både direkte og indirekte berøring. Sådanne apparater skal være forsynet med en . Vi har indkøbt et eksemplar.

Biblioteker og opstilling, Antal, På hylden. SB afsnit 6¤ dimensionering af ledninger på maskiner jf. Nedenfor ser du paragraffen, som vores VLT frekvensomformere er testet til at overholde, som én af de få. Det er væsentligt at gøre sig klart, hvilke muligheder der står til rådighed med hensyn til beskyttelse mod indirekte berøring.

Hvis den eksisterende tavle ikke er omfattet af. Den bedste beskyttelse mod indirekte berøring eller mod utilsigtet udkobling. HPFI-relæer kortslutning kortslutningsafbrydere . Der er kun krav om beskyttelse mod indirekte berøring af brugs- genstande, som er. Tillægsbestemmelser for installationer, der omfatter statiske invertere. Hvis beskyttelse mod indirekte berøring for dele af installationen, der . Potentialudligningen skal forhindre, at der . Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Er der foretaget korrekt beskyttelse mod indirekte berøring ? Kontrolmåling foretages. Vedrørende tavler, som kun er . Formålet med potentialudligning er at beskytte men- nesker og dyr mod farlige spændinger, som kan forekomme ved indirekte berøring af for- skellige såvel .