Uncategorized

Clinifeed sonde

Dette dokument findes ikke på det aktuelle site. Mange mennesker lever med en PEG- sonde. Det gælder både børn og voksne. Sygeplejen til patienter med en PEG- sonde kræver viden om god klinisk praksis.

H Information vedrørende sonde. Hvis han hoster indenfor 30 . Val av placering av sondens ände beror på patientens tillstån vad som ska distribueras via sonden (mat, medicin…) och till viss del hur orolig . Se hvordan du hurtigt og let kan skifte din Mic-Key gastrostomisonde. Välj en sond som vanligen är dubbellumen för dränering (Salemsond) och enkellumen för näringstillförsel.

Välj lämplig storlek med hänsyn till patientens storlek . Een deel van de patiën- ten brengt zelf de sonde in voor nachtelijke voeding. Man behöver inte byta sonden om den fungerar väl. Patienten informeras om hur sondsättningen utförs och hur sonden ser ut. Mette Hyldtoft – Ernæring til den fastende intensivpatient – UC Viden.

Enterocolites infectiuses chez des malades reanimation alimentes par sonde. Evakuer intraluminalt innhold: Nasogastrisk dekompresjon med sonde ,. Kan beherske udvalgte instrumentelle sygeplejehandlinger F. Any large lumen will enable. Clinifeed gebruikt, een eiwitrijke sondevoeding.

Blå ändan av ventilen skall kopplas till sondens luftningslumen. Vit ända används för stängning av sond vid medicingivning alternativt med . Skiftefrekvenser for udstyr fx. Udvalgte instrumentelle sygeplejehandlinger, f. Voor de keuze van de sonde zijn de sonden van Levim en de Salem. Sonder (både alm. og clinifeed ).