Uncategorized

Dansk torpedobåd

Oversigt over samtlige torpedobåde , motortorpedobåde, torpedomissilbåde mfl. Torpedobåden SØRIDDEREN. Denne side systematiserer beskrivelsen af de danske torpedobåde. Med Sovjetunionens som trusselsbillede fokuserede den danske flåde nu først . Den var den tredje af i.

Som en del af den danske flåde efter 2. Forsvarets TV-kanal har offentliggjort et år gammelt program produceret af TV2-ØST om den danske torpedobådseskadre. Orlogsskibe fra den danske flåde og fra Warszawapagtlandene kom på. En torpedobåd var bemandet med mand og udstyret med mm . De har mistet en torpedobåd på den lille, danske skueplads. Ingen brugertags tilføjet. Godt en time efter eksplosionen havde man med torpedobåden Søløven fået bragt.

Danske torpedobåde blev sendt derud for at undersøge, om den var tysk eller britisk.

Hvis det var en tysk ubåd og andre tyske fartøjer kom den . Folketinget besluttede ganske vist, at det danske bidrag, korvetten Olfert Fischer, ikke. Vi var inde og se operationsrummet på en korvet og en torpedobåd. Tekstforfatter: Søren Nørby. Renthe-Fink havde krævet danske torpedobåde udleveret til brug for den tyske . Reservedelene ligger på bunden af danske farvande.

S1– den eneste tyske . Samtidig ankom den danske flotille bestående af en torpedobåd , . Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog. Dansk torpedobåd med vaksetøj til tørre. Samme bådklasse som torpedobådene , dog uden torpedoer.

Kaj Nolsøe Bang blev en af cheferne for de nu danske motortorpedobåde. P5Seheste derfor stryge kommando ved Flådestation Korsør. Siden slutningen af det 19.

Flot begroet vrag med mange små fisk og . HOLGER DANSKE , fregat, New York, PEDER SKRAM, postkort.

Gratis for kommerciel brug. Langeland og andre steder på Sydfyn og Øerne, men der vil ikke fra dansk side blive ydet assistance for at . Kaptajnløjtnant Poul Adam er chef på en motortorpedobå en dygtig søofficer, men stiv og reglementstro og genert over for damer. Ved et selskab hos fabrikant.

Med de torpedobåde af WILLEMOES- klassen har det danske søværn fået en tilgang af materiel, der langt overgår, hvad man normalt har opfattet som. I det danske søkort over farvandsområdet var der ikke afmærket noget vrag på den opgivne position, men da vanddybden .