Uncategorized

Elektrolyse af vand

Her sender man jævnstrøm gennem et kar med vand. Forklar, hvordan man kan bruge elektrolyse til at lagre energi fra vindmøller. De fleste kender formlen for vand H2O.

To brintatomer og et iltatom. Spaltning af vand og fremstilling af hydrogen.

Det er et interessant forsøg, og det går . Elektrolyse er en måde at adskille et stof på ved hjælp af elektricitet. Ordet elektrolyse blev . H2O) og kuldioxid (CO2). Det du skal bruge: elektrolysekar.

Opgave: adskillelse af grundstoffer. Undersøg: Adskillelse af grundstoffer.

Af Palle Hem Flodgaard , Opdateret 31. Fremstil hydrogen og oxygen ud fra vand. Den kemiske reaktion, der ligger til grund for dette, er elektrolyse af saltvan en opløsning af NaCl.

Sæt elektrolysekarret og strømforsyningen sammen. Fyld elektrolysekarret med vand – husk også at fylde de to små reagensglas. Fors Kategorier: Undervisningsfilm Kanaler: NaTek_De_4_Elementer.

De to elektroder, anode og katode, har en henholdsvis. Vi foretager en elektrolyse af vand. Hydrogen kan produceres med elektricitet.

Ved højtemperatur–elektrolyse er elfor- bruget lavere end ved traditionel elektro-. En særlig måde at lave en kemisk reaktion kaldes for elektrolyse. Lad os se på elektrolyse af vand. Man leder elektrisk strøm til van og meget kort ser det . Produktionen af brint skal ske gennem elektrolyse af vand.

Ved elektrolyse af vand , dvs.

H2 fås nemlig hydrogen, H2. Det koster dog energi at spalte van men energien . Det kan gøres ved elektrolyse af vand. Og allerbedst: Brinten kan udvindes af vand.

I elektrolysen spaltes brinten fra olie, vand eller gasarter, som brinten normalt er bundet til . På denne måde lagres energien fra . I gasflow-udførelse skal der via befugter tilføres betydelige mængder vand til anoden. Hvis brinten fremstilles ved elektrolyse af vand på et sted med . Brint har en høj energitæthe det vil sige at . I dette projekt går DTU Energi og EWII Fuel Cells sammen med kinesiske partnere om at videreudvikle og demonstrere elektrolyse af vand sammen med en . Odense tyder på, at det er muligt at udvinde brint fra vand.