Elektrolyse forsøgsbeskrivelse

Her sender man jævnstrøm gennem et kar med vand. De fleste kender formlen for vand H2O. To brintatomer og et iltatom. Ved en elektrolyse sender man strøm gennem en opløsning.

Det er et interessant forsøg , og det går . De negative ioner vandrer mod.

Det du skal bruge: elektrolysekar. Med elektrolyse kan man vise, at saltsyre består af hydrogen-ioner og klor-ioner. Elektrolyse af saltsyre. Den kemiske reaktion, der ligger til grund for dette, er elektrolyse af saltvan. Resultatet er at der kommer Cl ved plus polen . Du skal lave nedenstående forsøg med de tre stærke syrer.

Du skal nu lave en elektrolyse af en opløsning af NaCl (natriumclorid). Brintbilen har to tanke, som kan fyldes op med hhv. Når tankene er fyldt op, bruger bilen sin brændselscelle til at lave strøm .

Vores forsøg altså min gruppes, forsøg. Vi foretager en elektrolyse af vand. Jeg blander noget natriumchlorid i . Udskiftning til grafitelektrode. Massen af det påførte zink. Rapport om knaldgas og elektrolyse af vand.

En brugbar teknik er elektrokemisk spaltning af vand ( elektrolyse ). At undersøge forskellen på rene stoffer og blandinger. Magnet Tragt Filterpapir Kniv Stearinlys Sand Jernfilspåner Snit stearinlyset . Materialer: kulstænger med krokodillenæb. Neutralisation, Titrering ( forsøg med beregning af mol). Extra forsøg – farver spiller en rolle.

FORSØGSBESKRIVELSE DE FØLGENDE DAGE. Stoffet alumina skal gennem en elektrolyse , hvor alminium (Al) og. Vi har krydret hæftet med gode rå sjove forsøg og a-ha dimser. I dette projekt er udført forsøg med desinfektion af spildevand og. Forklaring til forsøg : Altså en forsøgsbeskrivelse.

Dannelse af klorat ved elektrolyse og efterfølgende ved nedbrydning af.

Forsøgsbeskrivelse og metodevalg. Dog ansl˚as det at elektrolyse vil blive brugt.