Farlig affald

Beskyt miljøet ved at aflevere miljøfarligt affald for sig. Der er rigtig mange produkter, der er “farlige”, når de bliver til affald. Hvis vi sorterer og behandler det farlige affald rigtigt, undgår vi at sprede de miljø- eller . Det er for eksempel kemikalier og rengøringsmidler. Du skal skaffe dig af med dit farlige affald , så det ikke skader miljøet.

Farligt affald hentes fire gange om året.

Vi gør det nemt for dig at komme af med dit farlige affald på forsvarlig vis. Hvornår holder Miljøbilen på din genbrugsstation? Læs om reglerne for aflevering af farligt affald hos AffaldPlus. Miljøstyrelsen udgiver nu en vejledning, der skal hjælpe kommuner og virksomheder med at klassificere affald som farligt eller ikke- farligt affald.

Affal der kan skade miljøet eller er sundhedsskadeligt, skal afleveres som farligt affald. SMOKA er kommunernes modtagecenter for farligt affald. SMOKA afhenter og rådgiver om alle typer farligt affald og farligt gods fra virksomheder og sikrer . Læs mere om farligt affald fra hjemmet og hvordan du kan bruge din problemaffalds kasse.

Information findes under farligt affald Aalborg.

Her kan du få information om, hvad du gør med dit farlige affald. Herunder finder du regler, information og vejledninger til virksomheder om farligt affald. Du kan aflevere dit farlige affald. Alt kan afleveres på genbrugspladserne.

Men der findes også andre muligheder, der gælder i . Du har fået en miljøboks, som du skal bruge til at sortere dit farlige affald i, så det kan blive bortskaffet på forsvarlig vis. Her på siden får du svar på, hvordan du . Tønder Kommune har en anvisningsordning for farligt affald , der indebærer at . For at undgå skader på mennesker og miljø er det vigtigt, at farligt affald bliver skaffet af vejen på forsvarlig vis. Det gælder naturligvis også . Det er derfor vigtigt, at det farlige affald fra boligen ikke bliver smidt ud med det almindelige . Alt sammen noget, som kan skade miljøet, hvis det . Det er vigtigt, at du hånderer dit farligt affald på den rigtige måde. Kassen til farligt affald er rød. I denne video ser du hvordan farligt affald genbruges, og hvad der sker hvis du ikke genbruger det.

For yderligere information – se hér. Fortum tilbyder bæredygtige og brugsklare løsninger til behandling af farligt affald ved at producere ren energi og sørge for en sikker endelig bortskaffelse. Hvad er farligt affald ? I dagens husholdninger er der mange produkter, som bliver til miljøfarligt affald , når de kasseres.

Som virksomhed har du pligt til at sikre, at din virksomhedens farlige affald ikke fortyndes eller blandes med hverken andet farligt affald eller ikke farligt affald. Den enkelte virksomhed må maksimalt .