Uncategorized

Gentofte hf studievejledning

Læs mere om skolen og vores spændende fagpakker her på siden. Studievalg vejleder om valg af videregående uddannelse efter din HF. GSK Hvis du har afsluttet en gymnasial uddannelse, og du overvejer at søge ind på en uddannelse, som stiller specifikke krav til fag, niveauer eller karakterer, . Her kan du også få en aftale om at komme ud og besøge os og se skolen . Studievejledningen gennemser løbende elevernes fravær og indkalder .

Det påhviler institutionen at gøre eksaminanderne bekendt me hvilke mål og krav der er væsentlige for prøverne. Institutionen skal sørge for, at. Vi lægger vægt på, at du udvikler dig fagligt, og at du bliver en del af. Du har mulighed for at låne skolens musiklokale og spille sammen med dine kammerater fra skolen.

Skolens egne bands plejer at være populære indslag på. Deltagerbetaling Der opkræves deltagerbetalin på 3kr. Flere gange om året holder vi fester på skolen.

På hf inklusion bliver du styrket både personligt, fagligt og socialt. Der er tilknyttet mentorer, efteruddannede lærere og en særlig studievejleder til alle hold på hf. En lille information om præmedicin for kommende elever. Gentofte HF betaler øvrige udgifter.

Fag: Religion, idræt, studievejledning. Indstillet af: Clara Anna Farup Ohrt. Du bliver også tilknyttet en tutor, og der er adgang til både studievejledning , coach og . Rektor Søren Helstrup Ordrup Gymnasium. Vejledning om valg af ungdomsuddannelse. I samarbejde med rektorerne på.

Hellerup, Herlev, KNor Nærum, . Feedback, vejledning og god studievejledning er afgørende for den gode . På Akademisk Studenterkursus kan du både tage en 2-årig STX og en 2-årig HF. Herudover har vi en række andre uddannelsestilbu som du kan læse om i . Vi er et fleksibelt uddannelsescenter med 1ansatte, der udbyder undervisning på HF , GSK, AVU, FVU og OBU til ca. Foreløbige beskrivelser og konklusioner vedr.

Resultater af evalueringsgruppens arbejde, 1. Publikation: Forskning › Bog. Erik von Essen Himmelev . Benchmarkingrapport for almene gymnasier og HF-centre. Business, HHX samt STX på Lyngby . Samfundsfag og Historie at Thisted Gymnasium og HF.

Uddannelsens studievejledning.