Uncategorized

Hvad betyder output

Søgning på “ output ” i Den Danske Ordbog. Input- output modellens anvendelsesmuligheder. Output betyder omtrent det samme som Uddata.

Input-enheder og output enheder er computer hardware, at en operatør kan interagere med computeren. Uden inputenheder ville en computer bruger ikke være .

Input (eller inddata hvis det er inden for edb) er det, som tilføjes til en proces. Resultatet kaldes output (eller uddata). Det kan være en vilkårlig proces, men det.

Dette er hvad jeg umiddelbart kan huske:. Forskel på outputs og outcomes. Hvad er forandringsteori? Eksponering betyder sådan set bare, at målgruppen har været. Outtake- begrebet dækker over, hvad modtageren gør med – eller tager med .

Det er vanskeligt lige at huske, hvad forskellen er på output og outcome. Når service svigter og standarden afviges, er svaret ledelsesmæssig kontrol. Ligesom du ikke kan vide, hvad en bog, der ligger på bordet, handler om, før du. En opskrifts output er den færdige ret, og programmets output er det output , der.

Det, man hører: ”Ingen pengetilmitvigtigeprojekt – de forstår ikke, hvad det handler om. I har brug forsynligt output , hvad betyderdet ? Sanseorganer hjerne og rygmarv muskler og organer Figur 7. De styres af det såkaldt autonome nervesystem (autonom betyder selvstyrende). Ved produktion af en enkelt vare med et enkelt input kan produktiviteten udtrykkes ved gennemsnitsproduktet, dvs. I forhold til analysen af markedsforestillingen betyder det, at analysen ikke blot kan.

Gennem produktion bliver input således til output. I produktionen fremstilles visse varer ved hjælp af andre varer, hvilket er den principielle . Et output er processens resultat, dvs. Men hvad betyder de egentlig? Måles der på input, proces, output , outcome eller impact? Det vil huskes, at xia (i = m) er de autonomt fastsatte.

Du kan også bruge dine collections til at fremstille web-gallerier.

Det betyder groft sagt, at NN går ud fra at verden ser ud som det datasæt det. Højt CLO betyder , at alt er lysstærkt. Dette betyder , at der er stor forskel på deres farvelysstyrke.

Det er meget nemt at overskue for mig som produktionschef, hvad der præcist er galt.