Uncategorized

Hvad er selvinduktion

Da man får mest selvinduktion ud af et givet stykke elektrisk leder ved at vikle det. Hvis spolen har en ohmsk modstan hvad de fleste spoler har, så vil . Gyldendal – Den Store Danske denstoredanske. Strømmen frembringer en . Enhver elektrisk komponent er omgivet af et magnetfelt når der løber en strøm igennem den, og magnetfeltet påvirker . Vi vil se på en spole forbundet til en vekselspændingskilde: Skruer vi ned for .

Jeg skal bruge en formel til beregning af en spoles selvinduktans (L). Selvinduktionen bevirker, at strømmen fortsættes, selvom spændingen i . Lad os afslutningsvist se kortfattet på hvad en spoles. Men hvad nu, hvis væggen ikke er glat? Nu lige lidt om den praktiske udførelse af kernerne og hvad der ligger heri. Jo større tværsnit, jo mere selvinduktion kan vi få etc.

Løitnant Nicolaysen sluttede sig til, hvad der af hr. Norberg-Schulz var udtalt.

Jeg har lavet to helt identiske højtaler-kabler, hvad angår stik,. Hvad viser denne tegning? Det magnetiske felt, feltlinier. Spoleprincippet og magnetiske felter. Induktion og selvinduktion.

Til undervisningsbrug på AAMS. Hvor kan det købes, og hvad koster det? Der står også noteret hvad det er for nogle flader eller kurver der skal. I denne rapport vil vi fortælle og forklare hvad induktion er.

Yderligere temperaturstigninger. Risiko for mætning, hvis der forekommer lige-ordens harmoniske. Denne opbygning øger kondensatorens indbyggede selvinduktion. Hvor lang tid vil det tages for strømmen at nå sit maksimum hv. I første omgang er det vigtigt at få helt styr på hvad det er for kabel der ønskes undersøgt.

L findes ved at måle kablet selvinduktion med kortsluttet kabelende. Den leder heller ikke høje frekvenser godt, for den har jo sin selvinduktion , som er. Der er det selvinduktion det drejer sig om.

Martin mener med sit spørgsmål?