Hvordan laver man brint

Vandet indeholder brint og ilt. Kinesiske forskere: Sådan kan vi spalte vand til brint og ilt med sollys. Forskerne formoder, at man kan bruge et pulserende elektrisk felt til at . Industrien bruger nogle steder 9volt, når de laver brint og ilt ud af vand.

For at spalte brinten fra disse andre stoffer, skal man tilføre energi. Hvordan fungerer en brændselscelle?

Mange mener, at brint bør være fremtidens energibærer, og man taler ligefrem om det. Lige meget hvordan brint fremstilles, vil der altid være et energitab ved. Brintatomets stabilitet er imidlertid uforklarlig, hvis man holder sig inden for . I stedet kan du måske fylde den med brint.

Din bil har så nogle brændselsceller, som laver energi ud fra brint og luft. Til den tid vil du måske more dig over de . Man har dog lang erfaring med håndtering af brint , især til. En illustration af hvordan Colorado forskernes brintanlæg kunne tage.

FORSØG: Brændselsceller kan omdanne brint til el sammen med luftens ilt. I dette forsøg kan du lave en brændselscelle og lære hvordan de . Her sender man jævnstrøm gennem et kar med vand. Forklar, hvordan man kan bruge elektrolyse til at lagre energi fra vindmøller.

Brint – også betegnet som hydrogen (H) – er grundstof nr. Brintbilen har to tanke, som kan fyldes op med hhv. Sikkerhed – bær altid briller og kittel når du laver kemiske eksperimenter.

BMW laver brint gennem solceller. På Hannover Messen, der blev afholdt den 23. BMW en 5-Series GT fuel cell prototype, der . Tidligere blev det lavet ud fra vanddamp og jern, med et stort kulforbrug til energiforbruget,.

Men også hybridbiler er trods fraværet af skadelige stoffer som partikler og NOx stadig baseret på brug af fossile brændstoffer, som man helst . Medmindre man køler brinten ned og komprimerer den. Ved minus 2grader bliver brint flydende og kan mases sammen på væsentligt . Selv om brintbiler står over for store udfordringer, før de kan blive virkeligt levedygtigt , er brint stadig. I øjeblikket, brinten i . I dag arbejder man hovedsageligt med to måder at frembringe brint.

Pointen med den miljøvenlige teknologi ryger, hvis man laver brint af strøm.

Resterende mængder af carbonoxider kan derefter reagere med hydrogen til methan og vand. I en nyere proces benytter man molekylsier, som . Efter lidt tid eksploderer dåsen med et meget højt brag. Brinten antændes ved hullet, og man venter.