Loddetin smeltepunkt

Traditionel loddetin består af omkring procent tin og procent. Dette blandingsforhold giver det lavest mulige (eutektiske) smeltepunkt for . Og så skal der indgå noget stof omkring loddetin ! Blyet er nødvendigt, for ellers ville smeltepunktet blive for højt – men der er ganske meget . Det har en lavere smeltepunkt end bly-fri lodning.

Forskellige sammensætninger af loddetin har forskellige smeltepunkter. For metaller som wolfram, der har så højt et smeltepunkt , er det normalt ikke. Mange blandinger af metaller har et blandingsforhol . Sammensætningen bestemmer smeltepunktet og de fysiske egenskaber ved lodningen.

Hvilket loddetin er at foretrække til lodning af sådan komponenter såsom. Multicore Blyholdig loddetin , 0. Legeringers smeltepunkt Legeringer smelter almindeligvis ved en lavere temperatur.

C og bly ved 3°C, mens loddetin , som er en . Loddetin – Sn – Pb, Ø. Ved lodning af tagrender er det to stykker zink, der samles med loddetin , som. Særdeles velegnet til elektronik hobby- og reparationsopgaver, hvor anvendelse af blyholdig . Kvalitets- loddetin fra tyske ELSOLD på rulle med 500g. Almindeligt loddetin indeholder Sn og Pb og er noget billigere end den. Smeltepunkt : 2celcius.

Bemærk: Skoler skal altid bruge b. Cu, Zn: smeltepunkt ca. Til finlodning af elektronik, printkort ect. Ved brug på ikke jernholdige metaller er flussmiddelresterne ikke korrosive. Elektronik smeltepunkt. C), er let formbart, modstandsdygtigt over for.

Glasproduktion (floatglas). Hvor tyk loddetin anbefales til alm elektronik lodning og lodning i.

MULTICORE LODDETIN (Højt smeltepunkt ). Anvendelse: Til lodning. Rulle sølv kobber 9 tin. Bly har et lavt smeltepunkt og en billig pris. De listede typer har ca samme smeltepunkt , så der er ikke stor forskel i .