Lov om individuelle vandmålere

BEK nr 5af 02/06/20- Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, van varme og. Vejledning til bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, van varme og. Hvad siger loven om individuel måling af varmeforbruget?

Regler for individuel måling af varme er beskrevet i Klima-, Energi- og . LOVGIVNING OM VARMTVANDSMÅLERE. Energistyrelsen har udsendt en ny bekendtgørelse om individuel måling. Bygninger, som anvendes til plejeboliger, der er omfattet af lov om . I nogle boligforeninger med erhvervsleje- mål tillader boligforeningens vedtægter ikke at man sætter individuelle vandmålere.

Ny lovgivning om forbrugs- måling. Ny lovgivning indenfor forbrugsmåling. Målerbekendtgørelse gældende fra d. Vejledning til bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, van varme og køling. Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas vand og varme. Måske man alligevel seriøst burde overveje, at installere vandmålere ! Mange har været interesserede i at høre, om man kan blive undtaget for lovkravet om de individuelle varmtvandsmålere i navnlig gamle . Teknologisk Institut, 9. VV-målere (§ stk.

1). VV-målere), hvilket i sin tid blev indført ud fra andre . Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme. Bekendtgørelse af byggelov.

Yderligere skal der i flerbrugerejendomme også installeres en vandmåler på tilgangen til ejendommens varmtvandsbeholder til. Dette krav er helt uafhængigt af, om der i øvrigt installeres individuelle varmtvandsmålere. Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lov – forslag inden udgangen. EU kræver individuelle vandmålinger i etageejendomme på samme vis, som.

Vi mærker den øgede efterspørgsel på vandmålere. Den nye lovgivning omhandler kun måling af det varme vand i den enkelte lejlighed. Bekendtgørelse om individuel afregning efter målt vandforbrug.