Uncategorized

Modtryk i partikelfilter

Alle dieselmotorer skal have partikelfilter monteret, for at overholde de emissionskrav der stilles fra myndighedernes side. Men der må som tidligere skrevet ikke være fri udblæsning igennem filteret, da der ikke er noget modtryk til at stoppe turboen igen, og den vil . Regenerering af partikler. Et partikelfilter er en slid del. Bilens motorstyring regenererer filteret efter behov, når modtryk , og . Alle typer partikelfiltre og katalysatorer til dieselmotorer fra personbiler, lastbiler, busser,. Et stort modtryk kan eventuelt medføre et øget brændstof forbrug.

Det er en klassisk fejl på vag partikelfilter. Principgodkendelsesordning for partikelfiltre. Indbygget fejlfindingssysteProventia-sæt til eftermontering indeholder en datalogenhed til målinger af modtryk og temperaturer, datalagring . Den daglig drift med et Purefi partikelfilter. Diesel partikelfilter (DPF).

Forud for at genstarte, foretag en inspektion af modtryk over-. Dyntest AML System til overvågning af modtryk , temperatur og additivniveau. Selve partikelfilteret vil altid fjerne mindst af sodpartik-. Den fortæller er værdi for partikelfilter er urealistisk lav.

Partikelfiltrets modtryk må højst være kPa ved maksimal motorydelse. Vil lige høre hvor ofte partikelfilteret skal renses – altså ved at bilen. Slet eventuelle fejlkoder på motorstyring. Kontroller virkning fra katalysator og partikelfilter.

For højt modtryk kan medføre defekt turbo. UDKAST Notat vedrørende partikelfiltre til varebiler -endelig. Modtrykket er trykket efter motoren.

Når der monteres partikelfilter , stiger modtrykket. Hvis modtrykket bliver for højt, vil motoren ikke have korrekte . Partikler fjernes ved hjælp af partikelfilter. Hvor kan der opstå tilsodning? EGR ventilen, som under dellast sørger for at motoren genbruger . Disse dele renses eller udskiftes om nødvendigt (mål modtryk ). Förbränning av sotpartiklar, partikelfilter. Så tætner det ganske hurtigt igen.

Hvis asken ikke bliver blødt op og skyllet ud har . Hvordan står man efter montering af et brugt partikelfilter.