Uncategorized

Nefrostomikateter skylning

Håndhygiejne foretages, nefrostomikateteret renses med non touch. At kateteret er stoppet, nefrostomikateter skylning. NØGLEORD: nefrostomi, nefrostomikateter , nefrostomipleje. Vurderes katetret at være stoppet og skylning relevant foretages den efter retningslinje fra.

Nefrostomikateter sikrer frit afløb for urin fra nyren. Der er ingen tilgængelig beskrivelse af dette resultat på grund af websitets robots.

Der må gerne bruges isotonisk NaCl fra . Der skal almindeligvis ikke skylles på nefrostomikateteret , men ved tilstopning eller manglende funktion kan det være nødvendigt. Grundig håndvask før og efter kateterpleje beskrives, samt at aseptisk teknik skal benyttes ved skyl af nefrostomikateter , samt hvis drænagesystemet brydes (18). Ansvar og opgavefordeling.

Referencer, lovgivning og links. I hjemmeplejen anvendes steril teknik. Displacering, tilstopning, skylning af et nefrostomikateter. Her finder du oplysninger om anlæggelse af nefrostomikateter.

Anlæggelse af nefrostomikateter. Et nefrostomikateter er en tynd slange, der er ført gennem. Anvendelsesområde: Patienter indlagt på hospice med nefrostomikateter. Observation af indstiksted og hud.

Posen skal skiftes en gang om ugen, og hvis systemet brydes. Hvis der er mistanke om . Som regel anvendes en kogsaltopløsning ved skylning. Drainage konnektor med trevejshane bruges hvis der er behov for skylning af kateteret. Patient, der kommer til ambulant BCG skylning efter TURB med. Perkutan endoskopisk skylning af nyrebækken.

B – Sygeplejeartikler til borger med nefrostomikateter. Kriterier for tildeling. Forbindsskift ved nefrostomikateter. Indsatsbetegnelse: Stomi – forbindskift ved nefrostomikateter. Skylle nefrostomikateter.

At forbinding ved nefrostomikateter bliver skiftet korrekt. Udgave med trevejshane bruges, hvis der er behov for skylning af kateteret.