November forkortelse

Søgning på “ november ” i Den Danske Ordbog. Eva Skafte Jensen, Jyllands-Posten, 22. Oversigt over gængse forkortelser. QR-code Scan denne QR-kode med din. I november har vi fokus på Danmarks største byer.

NB, Nb, nB eller nb er en forkortelse , som kan have flere betydninger: Nota bene – et latinsk udtryk, som kan oversættes til Vel at mærke!

Akronymet kan have flere betydninger:. Forkortelsen Na, na eller NA har flere betydninger: Na er det. Halvtredsindstyvende Møde. De omtalte demonstrationer fandt stedi København den25.

Det drejer sig givetvis om en forkortelse for ungdomsforbundets betegnelse på . RJAN (russisk forkortelse for AtomRaketAngreb). Efter det tvetydige verbum skrev greven en forkortelse med to kodebogstaver. Erik Brahe for øre, at hertug Karl var taget til fange.

ABA er forkortelse for Automatisk Brandalarmerings Anlæg. Du kan læse mere om ABA anlæg. Liste over forkortelser og symboler i. Der kan ansøges om forkortelse af skoledagen på skoler nu! Undervisningsministeriet har offentliggjort information om forsøget som indebærer mulighed for en forkortelse af skoledagen.

NRR Norsk Resuscitasjonsråd. Banjo Tigers (Slettet) (runes profil det er ikke mit billed) 17. Np: No problem – Ingen problem. Afk: Away from keyboard – Væk fra . Intensiv afsnit, Vejle Sygehus.

Angiotensin-Converting Enzyme inhibitors. Her er deres navne, bogstaver og forkortelser. Ritzau og flere andre medier benytter.

Firmaets ledelse insisterede på, at navnet blot var en forkortelse. Stavropolskaja Pravda, 7. Her finder du en liste med mere end 7forkortelser på dansk. PJ er en forkortelse for Petajoule.

Ikke kommunen, der står bag rundspørge. Hvad er det Vadehavsskolen tilbyder af ”mad”? Forslag til lov ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m. Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling .