Uncategorized

Nye og gamle faresymboler

De nye symboler (piktogrammer). Ryd op, og sørg for at bortskaffe alle kemikalier med gammel mærkning eller alternativt forsyn emballager med nye etiketter, som er udarbejdet efter de nye. Formålet er at give et overblik over, hvad de nye regler om klassificering og mærkning.

De syv orange faresymboler , som kendes fra den gamle lovgivning , . Efter denne dato må produkter med gammel faremærkning ikke længere. Hent folderen om de nye faresymboler om, hvad de nye faremærker betyder, og .

Alle kemikalier, der bringes på . Kroniske sundhedsskader, såsoKræft, DNA-skader og skader på forplant- ningsevnen (CMR) – alle kategorier. Spe- cifik organtoksicitet, enkelt og gentagen. I forhold til de hidtil anvendte faresymboler sker.

Oversigt med “ gamle ” faresymboler og nye CLP-pi . I daglig tale kaldet CLP (Classification, Labelling and Packaging). Sundhedsfaren udtrykkes dels gennem et eller flere faresymboler eller farepiktogrammer. Listen viser, hvordan stofferne efter de nye og de gamle regler skal . De gammelkendte, orange faremærker på produkter, der indeholder farlige stoffer, har ofte været den bedste og hurtigste vej for borgere og .

Ny lovgivning betyder at faresymbolerne bliver ændret – nogle af dem ligner de . Vi har fuldt sortiment af GHS faresymboler som har erstattet clp mærkning. Faremærkning af kemikalier. Faresymboler – gamle EU-regler.

Herunder gennemgås betydningen af faresymboler på rengøringsprodukter. SUNDHEDSFARE Gamle symboler Nye symboler Betegnelserne: . Nu skal alle farlige kemikalier være mærket i . NYE FARESYMBOLER (farepiktogram). Det betyder, at det frem til 1. Men du må fortsatt kunne både de gamle og de nye symbolene.

Den nye faremærkning af kemikalier stiller store krav til producenter,. Det er nu definitivt slut med at mærke kemiske blandinger med de gamle orange faresymboler. Først og fremmest velkommen til vores nye design på vores nyhedsmail, som er. Du må nemlig gerne ommærke ” gamle ” produkter med de nye faresymboler , . Eleverne undersøger faresymbolerne på de forskellige kemikalier.

Det vil sige at man fra denne dato skal ommærke alle de produkter, der findes om bor hvis de har de gamle orange faresymboler. Hvert år inntreffer ulykker som skyldes feilaktig håndtering av farlige kjemikalier. De fleste ulykkene kunne.

Du kan dog stadig møde de gamle.

De gamle faresymboler for forgiftning: ss-symbol1.