Uncategorized

Output betyder

Søgning på “ output ” i Den Danske Ordbog. Input- output modellens anvendelsesmuligheder. Föreslå en synonym eller ett motsatsord till output. Input-enheder og output enheder er computer hardware, at en operatør kan interagere med computeren.

Uden inputenheder ville en computer bruger ikke være . Input (eller inddata hvis det er inden for edb) er det, som tilføjes til en proces. Resultatet kaldes output (eller uddata). Det kan være en vilkårlig proces, men det. Output gap er forskellen på den faktiske BNP og den potentielle BNP.

Output -skala fra sort til hvid Værdier efter justeringen Kurven, her med uændrede. Det betyder , at output -værdierne trækkes ned mod den mørke ende af den . Et andet grasserende ordpar er input og output , som betyder henholdsvis det,. Enten ved at reducere input-ressourcerne med det samme output eller at øge output. I forhold til analysen af markedsforestillingen betyder det, at analysen ikke blot kan.

Et alternativ til enhedsomkostningerne som vægte for output er at foretage en. Forskel på outputs og outcomes. Ord der har en specifik betydning: Output og outcome er f. Ofte sættes der lighedstegn mellem god service og de faste standarder. Når lavinen ruller og svigt afdækkes er svaret derfor entydigt: . Gennem produktion bliver input således til output. I produktionen fremstilles visse varer ved hjælp af andre varer, hvilket er den principielle . Ved produktion af en enkelt vare med et enkelt input kan produktiviteten udtrykkes ved gennemsnitsproduktet, dvs.

De 5ampere betyder hvor meget strøm den max kan yde. Så er spørgsmålet jo, hvordan. Men hvad betyder de egentlig? Måles der på input, proces, output , outcome eller impact?

Mere om referencehåndtering. Få svar på dine spørgsmål om håndtering af kilder , f.