Uncategorized

Piezoelektrisk krystal

Den piezoelektriske effekt (af græsk: piezein = klemme eller presse) er en egenskab, som mange forskellige krystaller besidder: Hvis krystallet påvirkes af . Der forekommer desuden en omvendt effekt, idet en krystal under. Physical Stress Theory piezoelektrisk krystal 3pilotstudier 2piriformissyndrom 3planned behavior 4PLB 3pneumoni 32 3poiesis 88 . I elektriske lightere sidder en lille krystal, en piezoelektrisk krystal , der får en elektrisk spænding mellem enderne, når man trykker på den. En række apparater virker via en piezo-elektrisk krystal : Krystal-mikrofoner, . Et ultralydsapparat består af en vekselstrømsgenerator (en forstærker), der sender elektriske impulser til et lydhoved med et piezoelektrisk krystal ( højttaleren). Krystallet tilføres en AC spænding med den ønskede frekvens. Piezoelektrisk transducer.

I en piezoelektrisk krystal opstår der dermed en elektrisk spænding mellem to modsatte krystalflader under tryk. De tilbagekastede ultralydbølger opfanges af lydhovedet via en piezoelektrisk krystal og omsættes til et elektronisk signal, der transmitteres til en . Disse egenskaber er magnetostriktion og piezoelektrisk effekt. Plade med påhæftet piezo elektrisk krystal , som giver en udgangs- spænding når det bøjes (deformeres). Komponenten bruges ofte som pickup i . Enogtyve af de klasser krystal mangler et centrum for symmetri, og af disse er piezoelektrisk.

Af disse piezoelektriske krystal klasser, . Modulet beskriver virkemåden af Scanning Tunnelling Mikroskopet,. Et piezoelektrisk krystal er følsomt over for deformation og elektrisk.