Uncategorized

Primær og sekundær spænding udregning

Hvor stor er primærspænding ? Transformerligningen, HJÆLP! Dette opnås ved at have forskellige antal vindinger (antal gange tråden er ført rundt om kernen) i hhv. Forholdet mellem spændingen på primærsiden og sekundærsiden svarer til . Eksempel på transformers bergning til vinding, omsætningsforholdet, primær , sekundær , strøm, ekkekt og vinding.

Tranformer formler om primær og sekundær til spænding , omsætningsforholdet, strøm, ekkekt og vinding.

På primærsiden er den spænding så vi fører til transformeren og som vi gerne vil. Det betyder at når man har viklinger på primærspolen og viklinger på sekundærspolen så halveres den spænding som man sender ind i . Spændingen bestemmes af primærspændingen og forholdet imellem antal . Man kan efter behov transformere en spændíng op eller ned. Hvis der er flest vindinger på primærspolen , transformeres spændingen ned. Er der flest vindinger på sekundærspolen , transformeres spændingen op. Du kan udregne hvilken spænding , du får ud af transformationen ved at bruge formlen . Kendes spændingen på primærsiden og vindingstallene,.

Som et eksempel kan primærspolen have 2vindinger og sekundærspolen.

Multiplicer spændingen gange det nuværende for at modtage VA. Konverter sekundære snoede VA værdi primærviklingen VA rating som . Den primære spole får vekselspænding fra strømforsyningen, og spolen laver så et. Vindinger for op eller nedjustering af sekundærspænding. I for eksempel den første opgave skal man udregne sekundær spændingen. Primærspændingen (Up) ved vi er 230V.

En transformator er et apparat, der kan sætte en vekselspænding op eller ned. Med denne formel kan man udregne effekttabet. Den vekslende sinus- spænding skaber en vekslende strøm,. Tilslutter vi primærsiden til 230V, vil vi på sekundærsiden få en spænding på . Når de magnetiske forhold. Up er en forkortelse af primær spænding.

Du har målt og udregnet primæreffekten til W. Divider primære spænding ved den ønskede spænding. I fremgangsmåden for primær og sekundær screening beskrives, hvordan pati-. Kan du så ikke bare udregne det med den anførte formel? Du skal regne med at der er samme VA på sekundærsiden. Generelt er forholdet mellem primær – og sekunderspolens vindingstal, det.

Får at udregne den effektive spænding skal vi gøre følgende:.