Uncategorized

Spole magnetfelt

Er der et magnetfelt omkring en spole , når der IKKE er sat strøm til spolen ? Her tænker jeg på, hvorfor man egentlig kan lave strøm (induktion) . En elektrisk spole er en elektrisk leder, som er fremstillet til at have en ganske bestemt. Mens strømstyrken tiltager, opbygger spolen et magnetfelt – man kan . En strømførende spole vil skabe sit eget magnetfelt og vil derfor hhv tiltrække og frastøde spolen. I henhold til hvilken ende af magneten du .

Sender vi strøm igennem en spole , kommer der et magnetfelt som vist på figuren. Magnetfelt for en spole 15. I gymnasiet lærer man bl.

Når man sender strøm igennem en spole , opstår der et magnetfelt om spolen. Feltet ligner det felt, man ville få fra en magnet af samme form som spolen. Antallet af vindinger i. Ligesom man kan frembringe induktionsstrøm ved at bevæge en magnet gennem en spole , kan den også frembringes ved at flytte eller ændre et magnetfelt.

Jordens samlede magnetfeltfelt er sammensat af en vandret og en lodret komposant. Vi starter med at måle jordfeltets vandrette .

Selv en lige leder udgør en spole , idet, der opstår et magnetfelt om lederen,. Formål: At demonstrere sammenhængen mellem strøm og magnetisme. Resume : En vekselstrøm sendes gennem en spole , hvorved et svingende magnetfelt.

Som spole forstås en ledning, der er snoet sammen. En spole daner et magnetfelt , den anden spole bliver påvirket af og danner strøm. Når der går strøm igennem en ledning, vil der opstå et magnetfelt med styrken B. Således kan en jernkerne forstærke en spoles magnetfelt.

Den anden spole har n= 100. Bevægelse til elektricitet. En gennemgang af forskellige fænomener knyttet til elektromagnetisme. Her kan man læse mere om magnetfelter.

En elektromagnet består af en strømførende spole og en jernkerne. Elektromagnetens styrke afhænger af strømstyrken og . Start med at gennemgå elektromagneten: En strøm kan lave et magnetfelt. Kan et magnetfelt også lave en strøm?

Giv spole og magnet til en elev og bed dem . Faradays eksperiment som viser induksjon mellom spoler av . Man kan lave en generator kraftigere ved først at have flere vendinger på spolen , have et kraftigere magnetfelt.

Litt om magnetfelt fra spoler.