Su beregner hf

Du kan max vælge tre HF -fag. SU-beregner for HF-studerende. Når du studerer på hf flex, skal du betale for dine fag efter en gældende takst fastsat af Undervisningsministeriet.

Du har dog også mulighed for at modtage SU , . Det betyder, at du både kan få SU til ungdomsuddannelser og videregående uddannelser samt HF enkeltfag. Der gælder dog særlige regler for . Her på siden kan du læse mere om reglerne for SU og hvordan du søger om. Er du år eller derover og hjemmeboende, beregnes din SU efter hjemmeboendesats. Husk at vælge skemaet for anden ungdomsuddannelse eller vælg HF. Opfylder dit forløb på VUC.

SU , nå du tager hf enkeltfag eller avu via fjernundervisning. Priser på VUC Aarhus Der er deltagerbetaling på alle fag på AVU og HF som enkeltfag, herunder Fjernundervisning-fag. Det er Undervisningsministeriet, der . Hvis du har spørgsmål, som du ikke kan klare selv på MinSU, vil vi dog . Har du brug for at beregne dit gennemsnit?

Hjælpemidler til ordblinde på HF. SU – Statens Uddannelsesstøtte. Fuldtidskursister: STX, STK, HF , HHX eller GIF:. HF – med fokus på faglig udvikling, anvendelse og videreuddannelse Gymnasiereformen har gives os en.

Her kan du downloade karakterberegner for 2HF. Hvis du er fyldt år og er under uddannelse, kan du søge økonomisk støtte fra staten. Det kan både være som SU -stipendium og som SU -lån.

Københavns Private Gymnasium er ikke ansvarlig for eventuelle fejl på siden, da det er en privat hjemmeside. SU relaterede spørgsmål. HF eller VUC, så er du ikke studieberettiget, når det ugentlige timetal er under timer.

Derfor har vi fremstillet en SU beregner.