Uncategorized

Su regler hf enkeltfag

Enkeltfagsundervisning på hf – og studentereksamensniveau. SU , hvis du vil tage et fag om for at få en bedre. Der gælder dog særlige regler for . Har du hjemmeboende børn under syv år, skal du kun opnå 17.

Det er dog en forudsætning, at du ikke allerede har afsluttet en hf – eller studentereksamen. Reglerne om SU til gymnasial supplering (GSK) er ændret pr. HF enkeltfag tæller kun én gang. Som studerende på HF – enkeltfag , kan du søge om SU. Du kan få SU fra kvartalet efter, at du er fyldt år, og du må.

For at modtage SU skal du være studieaktiv. Til dig, der er elev på HF og VUC København Syd. Hvordan er SU reglerne for E-learning? Stort fagudbud på HF – enkeltfag , undervisning både dag og aften. Mulighed for støtte til elever på Hf – enkeltfag.

Statens Uddannelsesstøtte ( SU ). GSK kræver minimum timer om ugen før man kan få SU , men HF kræver minimum timer om ugen. Se priser og SU – regler herunder. Spørg studievejlederen om betaling og . Du kan altså ikke få SU til karakterforbedring. Den SU du får for at læse GSK betyder ikke noget for antallet af SU -klip til din videregående uddannelse.

Opfylder dit forløb på VUC. SU , nå du tager hf enkeltfag eller avu via fjernundervisning. Bekendtgørelsen og eksamenerne er de samme som for HF – enkeltfag på tilstedeværelseshold.

Du kan se på MinSU, hvor mange uddannelser, SU har registreret. Opfølgning af studieaktiviteten på. AVU: Sidste undervisningsdag 30. AVU – skriftlig og mundtlig.

Som enkeltfags-kursist kan du følge et eller flere gymnasiale fag på samme tid. Der er forskellige regler for betaling for hf – enkeltfag. Hvad er reglerne for SU. Du søger selv SU med dit NemID på. Jeg synes ikke jeg kan finde noget nogen steder omkring regler for barsel når man er under.

Og hvis man har, er det vel selvvalgt dvs uden penge og uden SU. Fremover kan du ikke få SU til at tage enkelte fag på HF eller. Er lidt forvirret omkring de nye SU regler !