Uncategorized

Tilbagestrømningssikring

Arbejdet med anvisningen har været fulgt af en gruppe bestående af:. Hvad er tilbagestrømning? Kampagne om tilbagestrømningssikring. Tilbagestrømningssikringer.

Du har mulighed for at indberette nye installationer, eftersyn, vedligeholdelse og udskiftning af tilbagestrømningssikringer. Hvis du om tvivl om hvilken sikring, . Begrundelser for at installere en tilbagestrømningssikring. En tilbagestrømningssikring er en ventil, som forhindrer, at vand fra en . Beskyttelse af vandværkets.

Til beskyttelse af vandforsyningen imod forurening fra forbruger. Oplysninger om vandforbrug. DS439: Norm for vandinstallationer. Nedenstående er en meget kort orientering om tilbagestrømning. Det er vigtigt at sikre, at vand fra vandinstallationen ikke løber . Servicerapport for tilbagestrømningssikring (TBS).

En TBS-ventil kræver vedligeholdelse af en vvs-autoriseret virksomhed. De nærmere regler herfor er gengivet . Der har gennem årene været flere tilfælde, hvor der er sket tilbagestrømning af ”forurenet” vand fra forbrugere . Rent drikkevand er hovedformålet. Orientering til VVS-installatører og rådgivende ingeniører. Læs mere… Se også vores andre vand-faktablade på.

Derfor er tilbageløb noget vi tager. Udførende virksomhed: Adresse: CVR: Dato: Ordrenummer: Telefonnummer: Kunde: Adresse:. Honeywells nye tilbagestrømningssikring type BA295D er en pålidelig sikkerhedskomponent, som anvendes til påfyldning af drikkevand på . Virksomheder er selv ansvarlig for at få etableret en tilbagestrømningssikring på deres installationer og er dermed også. Danfoss BA Kontrollerbar tilbagestrømningssikring.

Dobbelt kontraventil med mellemliggende dræn og . Få styr på tilbagestrømningssikring. Flere gange inden for de seneste år har der været alvorlige forureninger af drik- kevandet som konsekvens af tilbage-. Tryk- og dykpumper, membranbeholdere.

Sikring mod tilbagestrømning til drikkevandssystemet. Hvis gennemgangen viser, at der skal monteres en tilbagestrømningssikring vil dette ske for ejers regning. Afklaring af kategori af sikkerhedsventil for DCW Tanlæg. Instituttet er blevet anmodet om at vurdere hvilket type af tilbagestrømningssikring der vurderes at .