Uncategorized

Varemodtagelse skema 1

Butikkens egenkontrolprogram. Danske Slagtermestres branchekode version 3. Ved hver varemodtagelse , ¨ gang pr. X, Opbevaring køl og frost. Beskrivelse af Børnehuset. Varemodtagelse , skema 1.

Kontrollen skal foretages ved hver leverance. Egenkontrol centralkøkken. Ved varemodtagelse kontrolleres følgende: Er levering korrekt ifølge. Noteres på skema (opbevaring køl og frost).

Er varernes holdbarhed . Konkret genvejledt om dokumentation af varemodtagelse ( skema ). Kan denne aktivitet være en risiko for fødevaresikkerheden? Køkkenerne bør have faste procedurer for varemodtagelse og beskrive, hvilke . For uddybning af NIVEAU, se forside .

Her finder du forberedte egenkontrol skemaer du kan tilpasse. Mærkning og information. Særlige mærkningsordninger.

Følgende er konstateret: På skema for varemodtagelse , . Skema : Modtagelseskontrol af varer. Dagligt målinger af temperatur. Køleskab – skal kun indeholde madvarer. CERTIFICERINGSBESTEMMELSER. Risikofaktoranalyse, skema.

Begrundelser til skema. Oversigt over procedurer. Hertil anvendes skema Afleveringsforretning eller evt. Tilsyn med levering af madservice fra Kram.

Det udfyldte skema samt de telefonisk indhentede borgerinterviews udgør basis for tilsynsmedarbejderens. Modtage arbejdsopgave og efterfølgende tilrettelægge din arbejdsdag. At arbejde med arbejdsmiljø hvis en virksomhed vil arbejde på at forbedre. Tekniske Bestemmelser for Dansk Rude Verifikation.

Noter på et noteringsskema , hver gang der startes på ny dunk. Prøvetagningssteder er markeret på planskitse, bilag 1.

Dyrkningsresultater fra aftryksprøver fremgår af skema herunder. For en mere detaljeret beskrivelse henvises til side 12.