Uncategorized

Vøl evaluering

Du skal være logget ind for at se denne side. Vi kan se, at du ikke er . Evalueringer kan laves ud fra VØL princippet. V – for det jeg vidste, Ø – for det jeg ønskede at vide mere om og L – for det jeg lærte.

Pernille Hargbøl Madsen.

V for viden, Ø for ønsker om viden, L for læring og anvendelse af det lærte. Den tænkende læsers hjul er. Læsemetoder: VØL , læseguides, ordkort, noteringsteknikker mv.

Hvilke dele af undervisningen skal eleverne evaluere ? Nynorsk var nytt for elevane då dei kom til ungdomsskulen. Ud over den daglige evaluering af eleverne ved eksempelvis samtaler om produkt og proces,. Elevne kan se om målene er.

Venn – diagram, VØL samt stille spørgsmål. VØL -skjema etter endt emne. Udforme en grafisk figur af teksten eller skrive ny tekst. Som metode for annen evaluering kan du.

I tillegg kan du ha med slik vil jeg lære (S) og en evaluering (E). Overbygningen , her tænker vi især på læseskabeloner som VØL , to-kolonne-notat, ordkort osv. Etter timen: Egenvurdering og evaluering. Hjemmeopgaver til workshop 2:. Dagens mål: Formativ evaluering og målstyret læring.

Barometeret og VØL skemaet – vi har valgt at sætte et feed-forward element. Strategierne kan ofte benyttes både: før, under og efter fx VØL og gensidig. Det fremgår ligeledes, hvordan elevernes læsekompetence skal evalueres – og hvornår.

Trinmål, idéer til materialer samt evaluering på de enkelte klassetrin. Venndiagram, tankekart, nett, vøl , brettebok,. VØL : V: Hvad ved jeg allerede?

Leseplanen evalueres hver vår og løftes . Vurderingsskema – selvvurdering. Det skriftlige skal som regel evalueres : klarér fra. Efter forløbet kan eleverne evaluere : L = hvad harjeg lært?

Turbomatematikforløbene . Og herunder forholde mig til planlægning, gennemførelse og evaluering af. Stasjonsarbeid – eksempel – se evaluering av MILL-gruppa. Hvilke redskaber til den løbende evaluering benytter vi? Mål, indsats og evaluering for de enkelte årgange. Der er estimeret med en ekstra time til fremlæggelse og evaluering , i tilfældet af at nogle elever endnu ikke er.

Verden fuld af ord – fakta. Forforståelses-strategien – VØL.